de uitkijkers header

Op ontdekking in de wereld van gevaarlijke producten

Gratis educatief pakket voor kleuters en de 1ste graad van het lager onderwijs

Waarom dit lespakket?

  • 100 % afgestemd op de doelgroep met 3 versies: een voor het kleuteronderwijs, een voor de eerste graad van het lager onderwijs en een voor de naschoolse opvang
  • Helemaal in lijn met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen/leerplandoelen
  • Leuk en leerrijk lesmateriaal dat eenvoudig en uiterst flexibel inzetbaar is
  • Een mooie afwisseling tussen fysiek en digitaal lesmateriaal
  • Leer je leerlingen alles over de gevaarsymbolen 
Tekengebied 17

Voorkom ongelukken met chemische producten

Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongelukken met chemische huishoudproducten. Helaas zijn daar vaak kinderen bij betrokken. Daarom is het voor kinderen en hun ouders van levensbelang dat ze potentieel gevaarlijke producten herkennen en er veilig mee leren omgaan. De Uitkijkers is dé manier om als school een rol op te nemen in de preventie van ongelukken met chemische huishoudproducten

Voor wie?

Het educatieve pakket De Uitkijkers is op het lijf geschreven van kleuters enerzijds en kinderen van de eerste graad van het basisonderwijs anderzijds. Dé leeftijd waarop hun grijpgrage handjes nog steeds kriebelen, maar waarop ze toch al rijp zijn om de gevaren van chemische producten te begrijpen. Serieuze materie, op speelse wijze aangebracht. 

Uitkijkers 1

Elk pakket bestaat uit

Uitkijkers 1-1

een handleiding

Uitkijkers 2

werkbladen voor de leerlingen

Uitkijkers 3-1

een spelbord met spelkaarten

MicrosoftTeams-image (75)

video's

Uitkijkers 5

een poster

Uitkijkers 6

brieven voor de ouders

Samen sterk

De Uitkijkers is het resultaat van een mooie samenwerking tussen Studio Averbode en de FOD Volksgezondheid. Maar ook ouders spelen een cruciale rol in het behoeden van hun kinderen voor de gevaren van chemische producten. Daarom ontwikkelde de FOD Volksgezondheid over dit topic een folder die je vanuit de school kan verdelen aan de ouders. Vraag hier de folder voor ouders aan.

fps-health-logo-front-nl
logo
Studio
Logo email